Ochranné známky

Registrované ochranné známky

Ochranná známka ve znění "Vytápění třetího tisíciletí" byla registrována dne 2. 10. 2006 na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze Bubenči.

Ochranná známka "SUNNY HOUSE" byla registrována dne 27. 10. 2005 na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze Bubenči.

Registrovaný užitný a technický vzor

Známka systému SUNNY HOUSE, technická a konstrukční řešení (užitný a technický vzor) jsou registrovány a chráněny v zemích EU.

Název: Sálavé topné těleso:

  • Číslo zápisu: 16732
  • Číslo přihlášky: 2006 - 17421
  • Datum přihlášení: 08. 02. 2006
  • Datum zápisu: 27. 07. 2006

Právo přednosti podle mezinárodní smlouvy od:

  • MPT: H 05 B 3/20 (2006-01)
  • MPT: F 24 D 19/06 (2006-01)

Podstata technického řešení

Sálavé infračervené topné těleso podle tohoto technického řešení je vytvořeno z jednotlivých dílů, které po svém spojení a vzájemném spolupůsobení mají nový a vyšší účinek, než dosud známá konstrukční řešení.

Principem vlastního vytápění je emise infračerveného záření, které nejprve ohřívá zejména okolní zdivo, resp. pevné materiály a osoby a od nich je následně ohříván okolní vzduch a tímto je dosažen optimálního teplotního gradientu v místnosti a následně lepší tepelné pohody v interiéru.

Dosavadní stav techniky

Princip vytápění interiérů je všeobecně znám a užíván, přičemž jednotlivá topná tělesa se liší zejména technickým a konstrukčním uspořádáním, použitým zdrojem infračerveného záření, konečnou povrchovou úpravou či použitými materiály.

Poznámka:

Infračervené topné panely odpovídají normám pro slaboproudé spotřebiče, hygienickým normám a normám pro vyzařování bezpečného záření.

Certifikáty:

obrazek

 

 

CERTIFIKAT CE

Český výrobek
E-SHOP
Sunnyhouse na Twitteru Sunnyhouse na Google Plus Sunnyhouse na FaceBooku