Návody

Naše topné panely jsou (vedle funkce topení) vynikajícím doplňkem Vašeho interiéru, který navíc nepotřebuje žádnou složitou údržbu.

Systém Sunny House Vám přináší pohodu a spokojenost do Vaší domácnosti.

 

 

 

 

 

Infrapanely od Sunny House nevyžadují téměř žádnou údržbu.

K údržbě infrapanelů nepotřebujete žádné zdlouhavé a speciální postupy, údržba infrapanelů je velmi snadná. Infrapanely nejsou vyrobeny z částí, které by se mohly časem opotřebovat.

Infrapanely tedy zaručují bezproblémový a hlavně bezúdržbový provoz po dlouhá léta bez nutných oprav. Pokud by však oprava byla nutná, může ji provádět pouze výrobce.

Vystačíte si s obyčejnou prachovkou.

Údržba spočívá pouze v očištění povrchu panelů od prachu a to suchou prachovkou, popřípadě vysavačem se slabým proudem vzduchu a jemným kartáčovým nástavcem. Při jakékoli manipulaci musí být panel odpojen od zdroje elektrického proudu.

 

 

Infračervené topné panely (ITP) SUNNY HOUSE jsou určeny výhradně k vytápění interiéru místností.

Společnost SunnyHouse prohlašuje, že tento spotřebič splňuje ustanovení elektromagnetického zákona a směrnici o slaboproudých zařízeních pro bezpečnost elektrických zařízení nízkého napětí.

Pozorně si přečtěte návod k obsluze. Návod obsahuje bezpečnostní a montážní pokyny!

Bezpečnostní pokyny

 • ověřte si zda hodnota napětí na výrobním štítku na zadní straně panelu odpovídá reálnému napětí ve vaší elektrické síti. ITP lze připojit pouze do elektrické sítě 230V/50HZ.
 • panel nesmí být umístěn těsně pod zásuvkou elektrické energie
 • panel zapojte tak,aby jej bylo možné kdykoli odpojit od zdroje
 • pokud bude panel zapojen přímo (bez termostatu), použijte zásuvku určenou pro spotřebiče 230V
 • na stěnu panel zavěste tak, aby horní hrana panelu byla minimálně 180cm nad podlahou
 • nejmenší bezpečná vzdálenost pevných předmětů od čelní strany panelu je 60cm, po stranách a nad panelem 10cm
 • pro připevnění k podkladu použijte pouze přiložené díly montážní sady
 • panel neumývejte pod proudem tekoucí vody, hrozí jeho poškození nebo úraz elektrickým proudem
 • panel ani přívodní kabel nesmí být ponořen ani vystaven sloupu vody
 • v případě jakékoli manipulace s panelem (sejmutí apod.) vždy odpojte přívodní kabel od sítě
 • neodkládejte na panel žádné předměty, ani jej nezakrývejte

POZOR: v případě poškození ITP nebo přívodního kabelu neodstraňujte závadu svépomocí,vždy kontaktujte odborníka nebo specializovaný servis.

POZOR: děti nevnímají manipulaci s elektrickým zařízením jako riziko, nenechávejte je proto v blízkosti panelů bez dozoru, nejlépe umístěte panely mimo jejich dosah.

POZOR: před instalací nového topného panelu do interiéru nejprve zapněte panel v jiné, dobře větrané místnosti na cca 24 hodin – po tuto dobu se bude topná plocha panelu vypalovat.

Montáž

 1. ITP opatrně vybalte a odstraňte z něho všechny ochranné prvky
 2. rozměřte rozteč otvorů v závěsných držácích na zadní straně panelu, případně rozteč otvorů
 3. v rámu topného panelu - dbejte na co největší přesnost, zakreslení a vyvrtání otvorů
 4. vyvrtané otvory osaďte hmoždinkami a vruty, a zavěste ITP na stěnu , případně na strop
 5. zapojte panel do zásuvky a zapněte vypínač v rámu topného panelu
 6. propojení panelů přímo do el. rozvodů, případně zapojení přes termostaty smí provádět pouze odborná elektroinstalační firma
 7. pokud do cca 15 min nezačne panel hřát, odpojte ho od sítě a kontaktujte náš servis

Technické údaje

 • Příkon: max. 10W/dm2
 • Napětí: 230V/50HZ
 • Krytí IP 20

Provoz a údržba

Infračervené topné panely pracují na odlišném principu než konvenční topná tělesa, jsou to tepelné zářiče. Jejich účinnost je při prvním spuštění zřejmá až po delší době. Je nezbytné ponechat panel po několik hodin „běžet“. Ve chvíli, kdy se naakumuluje teplo do pevných těles, nastoupí pocit tepla.

ITP jsou bezúdržbové, čištění od prachu se provádí opatrně suchou prachovkou, slabým proudem vzduchu, nebo vysavačem s kartáčovou koncovkou.

Při instalaci postupujte vždy dle příslušných předpisů pro instalaci elektrických zařízení. V případě instalace do veřejně přístupných prostor je nezbytné řídit se příslušnými předpisy pro takovou instalaci.

Výrobce

SunnyHouse
Nádražní 214
Semily 513 01

Infolinka: +420 737 451 167

 

Český výrobek
E-SHOP
Sunnyhouse na Twitteru Sunnyhouse na Google Plus Sunnyhouse na FaceBooku