Instalace

Prohlášení

Prohlašujeme, že elektrické topné panely SUNNY HOUSE splňují ustanovení elektromagnetického zákona a směrnici o slaboproudých zařízeních směrnice 73/23/EHS pro bezpečnost elektrických zařízení nízkého napětí.

Pokyny pro instalaci panelu

 • Pro připevnění k podkladu použijte pouze přiložené díly montážní sady, montáž případně konzultujte s odborníkem.
 • Panel musí být zapojen tak, aby jej bylo možno kdykoli odpojit z elektrické sítě.
 • Pokud bude panel zapojen přímo (bez termostatu) použijte zásuvku určenou pro spotřebiče.
 • Nejmenší bezpečná vzdálenost od pevných předmětů činí 60 cm na čelní straně a 10 cm po všech stranách.
 • Infrapanel by měl být umístěn na stěnu, případně na strop, pokud možno tak, aby jeho tepelné sálání směřovalo do nejvíce ochlazované zdi, do míst, kde je požadována největší tepelná pohoda (sedací souprava, jídelní prostory, kuch. linka, lůžko apod.). Neměl by být umístěn tak, aby sálání směřovalo do oken a dveří.
 • Panel musí být umístěn tak, aby zdroj (zásuvka) byl mimo vertikální osu panelu.
 • V případě instalace infra panelu do koupelny nebo do prostor s trvalou vlhkostí (případně jsou-li v blízkosti zdroje vody), postupujte vždy dle příslušných předpisů pro instalaci elektrických zařízení. Panel ani přívodní kabel nesmí být ponořen ani vystaven sloupu vody. Norma VDE 0100 díl 701, díl 702 a díl 703.
 • V případě instalace infra panelů do veřejně přístupných prostor je nezbytné řídit se příslušnými předpisy pro takovou instalaci. Norma VDE 0108.
 • Infračervený topný panel lze připojit pouze do elektrické sítě 230 V - 50 Hz
 • Neodkládejte na panel žádné předměty ani jej nezakrývejte.

Pozor: v případě poškození infračerveného panelu nebo přívodního elektrického kabelu neodstraňujte závadu svépomocí, vždy kontaktujte specializovaný servis!

Pozor: Děti nevnímají manipulaci s elektrickým zařízením jako riziko, nenechávejte je proto v blízkosti panelů bez dozoru (nejlépe umístěte panel a zdroj mimo jejich dosah)!

Další podrobnosti o instalaci panelu získáte v sekci návody.

Pozorně si přečtěte návod k obsluze. Návod obsahuje bezpečnostní a montážní pokyny!

Před prvním uvedením do provozu

 • Pozorně si přečtěte návod k obsluze, bezpečnostní a montážní pokyny.
 • Ověřte si, zda hodnota napětí na výrobním štítku (je umístěn na zadní straně panelu) odpovídá reálnému napětí v elektrické síti.

Uvedení do provozu

Tyto pokyny se vztahují na všechny infra panely systému SUNNY HOUSE.

 • Připevněte panel k podkladu pomocí montážní sady (viz. montážní pokyny).
 • Zapojte panel do zásuvky (přes termostat - pokud je součástí sady).

První spuštění topného panelu

 • Infračervené topné panely pracují na odlišném principu než konvenční topná tělesa, jsou to tepelné zářiče. Jejich účinnost je při prvním spuštění zřejmá až po delší době.
 • Pokud po zapnutí neucítíte okamžitě teplo, je nezbytné ponechat panel po několik hodin "běžet". Ve chvíli, kdy se naakumuluje teplo v pevných tělesech, nastoupí pocit tepla a panel se bude spouštět v delších intervalech.

Údržba panelu

 • Čištění přední části panelu se provádí opatrně suchou prachovkou popřípadě slabým proudem vzduchu či vysavačem s kartáčovou koncovkou.
Český výrobek
E-SHOP
Sunnyhouse na Twitteru Sunnyhouse na Google Plus Sunnyhouse na FaceBooku