Výhody

Minielektrárny  - hlavní výhody

- nulová nutnost zasahovat do elektrických rozvodů

instalace solárních panelů

- připojení do Vaší zásuvky

 - velmi nízká investice

- žádné papírování a čekání na schválení a pododné adminsitrativní překážky

- 100% jistota, že Vámi vyrobená energie je Vašimi spotřebiči vždy spotřebována

- životnost 20 let

- v zimě můžete topit s výraznou úsporou díky spojení INFRAPANELY  a MINIELEKTRÁRNA

- přebytky můžete akumulovat do baterií

- kdykoliv se dá velmi snadno  rozšířit připojením dalších panelů nebo panelu a měniče

- možnost zapojení na jednotlivé fáze

 

 

1. Nízké náklady a snadná instalace – SGPV může plně využívat všech povrchů objektů, které jsou vystaveny slunečnímu svitu; nabízí rovněž rychlou a snadnou instalaci solárních modulů a měniče GridFree. Zároveň má velmi nízké náklady na údržbu. 


2. Možnost libovolné kombinace – SGPV lze použít jako samostatný systém GridFree nebo jako součást velkého pole solárních panelů. Počet SGPV v poli lze zvolit přesně podle konkrétních požadavků. Pokud plánujete instalaci FV systému připojeného do rozvodné sítě, je třeba solární panely a měnič volit velice pečlivě, aby se zajistilo, že nedojde k překročení napětí a výkonových limitů měniče. Budete-li chtít počet solárních panelů navýšit nebo překročí-li celkový výkon solárních panelů maximální výkon měnič(ů) připojeného(ých) do rozvodné sítě, bude nutné navýšit výkon měniče(ů) připojeného(ných) do sítě. 3. Kombinace několika SGPV se vzájemně neruší – Tradiční FV systémy připojené do rozvodné sítě nabízejí jednotky s různým výstupním výkonem a tyto jednotky jsou modulární, takže ve velkých FV polích lze více z nich zapojit paralelně. Ačkoli tradiční síťový měnič má funkci MPPT (Maximum Power Point Tracking, tzn. sledování bodu maximálního výkonu), bod maximálního výkonu se počítá z pole solárních panelů jako celku. Pokud tedy bude výkon části panelů v systému z nějakého důvodu snížen, např. z důvodu přítomnosti listí, ptačího trusu, prachu, stínu apod., sníží se výkon celého FV systému. SGPV žádnou takovou nevýhodu nemá. V případě, že se výkon části solárních panelů v systému sníží, bude to mít dopad pouze na

mirkoměnič sunnyhouse 1KW

danou část panelů, ale neovlivní to další SGPV v systému. 4. Zlepšení účinnosti celého FV systému – V tradičním systému připojeném do rozvodné sítě jsou solární panely zapojeny sériově, takže MPPT měniče se odvíjí od všech panelů v sérii, nikoli od každého jednotlivého z nich. Mezi jednotlivými panely ovšem existují rozdíly, takže ne každý z nich pracuje na maximální výkon, což přispívá ke snížení celkového výkonu těchto panelů zapojených v sérii. SGPV žádnou takovou nevýhodu nemá. Jelikož každý měnič SGPV má funkci MPPT, pracuje každý panel na maximální výkon, což zvyšuje účinnost celého systému. 5. Nízká spotřeba energie – Většina součástí malého měniče GridFree jsou digitální integrované obvody a vícebodové řídicí jednotky s nízkým výkonem, takže systém má malou spotřebu energie. I pokud se počet měničů připojených do rozvodné sítě zvýší, spotřeba energie celého systému se nijak významně nezvýší. 


 

Český výrobek
E-SHOP
Sunnyhouse na Twitteru Sunnyhouse na Google Plus Sunnyhouse na FaceBooku